Beleid

De Kyoto-akkoorden van 1990 :

- De wetenschappelijke concensus dat de aarde t.g.v de broeikasgassen opwarmt;
- De uitputting van de olie- en gasreserves;
- De voor ieder van ons merkbare klimaatsveranderingen;
- Europa tegen eind 2020 de volgende doelstelling dient te halen: 20/20/20
- 20 % van alle energie moet geproduceerd worden door groene energie
- 20 % van onze energieconsumptie terugdringen door REG
( rationeel energieverbruik)
- 20 % minder C02  productie.

Europa heeft beslist, in het kader van 2020:

 De EU heeft toegezegd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met ten minste 20% tegen 2020, evenals de verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een aandeel van duurzame energie van 20% in hetzelfde jaar.

Om de doelstelling van 20 % te halen, zal de richtlijn verplichte nationale doelstellingen opleggen, die de lidstaten moeten bereiken door het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen in de elektriciteits-, verwarmings-, koelings- en transportsectoren. Nederland moet zijn aandeel hernieuwbare energie van 2,5 % naar 14 % optrekken en België van 2,2 % naar 13 %. Europarlementsleden hebben tijdens de onderhandelingen bereikt dat de nationale actieplannen, die lidstaten moeten opstellen om aan te geven hoe ze de nationale doelstellingen zullen halen, aan bepaalde minimumeisen moeten voldoen.

De eerste Europese doelstelling wordt door België omgezet en toegepast door het subsidiëren van alle groene energievormen waaronder de zonnepanelen.

Het systeem van verlenen van subsidies heeft al een kleine evolutie achter de rug.
Vandaag garandeert de overheid een subsidie van €450 per geproduceerde 1000 kWh en dit gedurende 20 jaar, bovendien is er de afspraak met de distributienetwerkbeheerder dat voor elke kWh 17 eurocent wordt betaald. Daarenboven kunt u genieten van een fiscaal voordeel van 40 % van uw investering met een maximum van 3.440,00 euro.

Hierdoor komt u aan een rendement van 7% op jaarbasis.