Installatie

  Hoe werkt de warmtepomp?
  De hoofdonderdelen van de warmtepomp zijn de compressor, de condensor, de verdamper en de ontspanner. De compressor is het enige onderdeel van de warmtepomp dat (elektrische) energie gebruikt.

  Hoeveel warmte levert de natuur?
  Het rendement, of juister geformuleerd de winstfactor (of COP), van een warmtepomp wordt berekend door de geleverde energie (afgegeven warmte) te delen door de gebruikte elektrische energie. Hoe dichter de temperatuur van de warmtebron en het verwarmingssysteem bij elkaar liggen, hoe hoger de winstfactor, hoe lager het elektrische verbruik van de warmtepomp.

  Waar haalt de warmtepomp haar warmte?
  De temperatuur van de warmtebron is bepalend voor de winstfactor, de opbrengst, van de warmtepomp. De keuze van warmtebron is daarom heel belangrijk. De meest gebruikte warmtebronnen zijn grond, grondwater en buitenlucht.

  Hoe geeft de warmtepomp haar warmte af?
  De temperatuur van het verwarmingssysteem bepaalt eveneens de winstfactor. Een veel gebruikte methode om een woning te verwarmen is een centraal verwarmingssysteem met een watertemperatuur van 90°C (vertrektemperatuur) naar 70°C (retourtemperatuur). Moderne verwarmingssystemen op lage temperatuur hebben een watertemperatuur van maximaal 55°C. Bij een verwarmingssysteem gekoppeld aan een warmtepomp ligt de maximumtemperatuur liefst op 35°C en maximaal op 60°C.
  De warmtepomp kan ook zorgen voor sanitair warm water, maar met een lagere winstfactor.

  werking warmtepomp