Opbrengst

De instraling die op de atmosfeer van de aarde valt, bedraagt 1360 Watt per m2.
Van deze 1360 Watt per m2 bereikt uiteindelijk 50 tot 1000 Watt per m2 het aardoppervlak.

instraling

weeropbrengst

Een installatie met 10 modules levert bv 10 x 200 W => 2000 Wp (wattpiek).
200 watt per module is de fabrieksspecificatie bij volgende parameters :
Temp.: 25°C, Druk:1 ato, instralend vermogen:1000 Watt/m². In de praktijk wordt die 1000 Watt/m² in België niet gehaald. Maar die norm wordt gehanteerd onder optimale condititie aan een gemiddeld instralingsvermogen. Dit om de vergelijking van modulen van verschillende fabrikanten mogelijk te maken.
De werkelijk waarde, die rekening houdt met de breedtegraad en het daaruit volgende instralingsvermogen plus de verliezen omdat de temperatuur niet steeds rond de 25°C ligt  schommelt tussen de 800 en 850 kWh/ kWp. Dus elke 1000 watt die je op je dak legt brengt op jaarbasis tussen de 800 en 850 kWh op.

Nu terug naar ons voorbeeld.


2000 Watt levert op jaarbasis ongeveer: 2000 x 0,85 =  1700 kWh op.
Een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt jaarlijks 3600 kWh. Om dit verbruik te dekken heb je 3600/ 0,85 = 4235 Watt nodig aan PV-modulen. (in België)

Hoe wordt dit nu verrekend?

Dit vermogen wordt gekoppeld op het net via je kWh-meter. Indien je momentaan verbruik 2500 Watt bedraagt en je productie 4000 Watt dan zal de snelheid van je loopwiel op je kWh meter worden afgeremd. Is je verbruik 0 Watt en je produktie 4000 Watt dan loopt het loopwiel achteruit (terug). Is b.v. s'avonds je verbruik 2500 Watt en je produktie "0 Watt" dan verbruik je terug wat je overdag hebt geproduceerd en niet hebt kunnen consumeren. Het net wordt dus gebruikt als buffer.

grafiek opbrengst