Opbrengst


  'Tot 100% van uw verwarming gratis! indien je dit combineert met een PV-installatie'
  Rendementen tot 75% zijn niet uitzonderlijk.

  Het rendement wordt uitgedrukt door de COP (Coëfficiënt Of Performance), die de verhouding weergeeft van het vereiste verwarmingsvermogen t.o.v. het elektrisch vermogen waarmee de warmtepomp wordt aangedreven

  Hoe hoger de brontemperatuur (bodem, water, lucht,…) en hoe lager de vereiste afgiftetemperatuur (verwarming, warmwater boiler,…), des te groter deze COP-waarde of het rendement zal zijn.

  Doorgaans worden deze rendementswaarden voor een warmtepomp weergegeven bij bepaalde (Europese) standaarden volgens EN255 of EN14511, waarvan de specifieke testtemperaturen verschillen naargelang het type (bodem/water, water /water, lucht/water,…) Een vergelijking van de COP-waarden tussen verschillende types warmtepompen vraagt bijgevolg de nodige aandacht.

  De belangrijkste voordelen:

  • geen schoorsteen nodig
  • geen aansluitkosten voor gasleiding
  • toepassing van kosteloze milieu-energie
  • geen verse luchtopening voor verbrandingslucht nodig
  • laagste bedrijfskosten
  • onafhankelijkheid van stijgende olie- en gasprijzen
  • geen brandstofopslagruimte nodig
  • snelle en eenvoudige inbouw en onderhoudsvrij bedrijf
  • mogelijke meerkosten bij investering vloeien na enkele jaren via lagere bedrijfskosten terug (terugverdientijd)
  • hoog jaarrendement
  • warmtepompen worden exact op de warmtebehoefte van het gebouw ontworpen
  • besparing op verwarmingskosten - ieder jaar opnieuw

  En als resultaat krijg je dit :