Subsidies PV- installatie

Samenvatting subsidies zonnepanelen 2011 voor particulieren.

 • Federale subsidies: Het fiscaal voordeel voor de installatie van foto-voltaïsche zonnepanelen is 40 % van de investering:

  voor inkomstenjaar 2011, aanslagjaar 2012 bedraagt dit € 3680 (geïndexeerd)

  voorwaarde: installaties moeten geplaatst worden door een geregistreerd aannemer.

 • Spreiding over max. 4 jaar voor belastingsvermindering

  Voor de installatie van PV-modules in 2011 op bestaande gebouwen ouder dan 5 jaar voorziet de federale overheid in een belastingaftrek gelijk aan 40 % van de totale investering met een maximum van 3680 euro (in 2011) per jaar max. 4 jaar

   

 • De lokale distributienetbeheerder:
  Vanaf 1 januari 2006 werd een nieuw subsidiesysteem ingevoerd, met een hogere prijs voor de groenestroomcertificaten (450 euro per 1000kWh) gegarandeerd voor 20 jaar (20 jaar begint af te tellen vanaf de dag na de AREI-keuring van de installatie) . De minimumsteun neemt jaar na jaar af voor nieuwe zonnepanelen.
 • Installaties met een vermogen van maximaal 250kW verkrijgen volgende groenestroomcertificaten(GSC):

  geplaatst in oktober tem december 2011 GSC = € 270 gedurende 20 jaar

  geplaatst in januari tem maart 2012 GSC = € 250 gedurende 20 jaar

  geplaatst in april tem juni 2012 GSC = € 230 gedurende 20 jaar

  geplaatst in juli tem december 2012 GSC = € 210 gedurende 20 jaar

  geplaatst in 2013 GSC = € 190 gedurende 15 jaar

  geplaatst in 2014 GSC = € 150 gedurende 15 jaar

  geplaatst in 2015 GSC = € 110 gedurende 15 jaar

  geplaatst vanaf 2016 GSC = € 90 gedurende 15 jaar

 • Gemeentelijke subsidies:
  Sommige gemeenten geven een bijkomende premie voor het plaatsen van foto-voltaïsche zonnepanelen.
  Na te vragen bij uw gemeentedienst - De lijst van de gemeente subsidies kan je hier terugvinden.
  .BTW 6% voor woningen ouder dan 5 jaar.
  Woning ouder dan 5 jaar, 6% BTW.

 

            Terugdraaiende kilowattuurmeter: 21cent/kWh


Voor vermogens tot en met 10 kW (wisselstroomzijde van de omvormer) bepaalt het technisch reglement Distributie van de VREG (Deel V, Meetcode, art. 2.4.2) Dit technisch reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse Minister bevoegd voor het Energiebeleid bij Ministerieel Besluit van 4 april 2007 (pdf) (B.S. 4 mei 2007). dat de kilowattuurmeter moet kunnen terugdraaien.  Op die manier krijgt een PV-eigenaar financiële compensatie voor de volledige PV-productie, door de vermindering van het verbruik via de terugdraaiende en de teruglevering aan het net via diezelfde meter.