Subsidies voor warmtepompen

    Federale Overheid : Voor inkomstenjaar 2007 (=aanslagjaar 2008) komt 40% van de investering in aanmerking voor belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum 2650 euro per jaar per woning bij de plaatsing van een geothermische warmtepomp met EG-label en waarvan de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3.

Netbeheerder : premie van 210 euro per kVA, min. 850 euro, max. 1680 euro.

Ons streven is een energieconcept op maat van u. De meerinvestering van een warmtepomp-installatie tov een vergelijkbare doch klassieke cv-installatie voor verwarming en sanitair warm water, bedraagt ongeveer 30 à 35%.

De terugverdientijd hiervan ligt momenteel op ca 8 à 10j, enkel rekening houdende met een verbruikskost van ongeveer de helft van een hoogrendements installatie op gas. Wanneer daarenboven, de bijdrage van passieve koeling en het beperkt energieverbruik hiervoor, vergeleken wordt met een klassieke en energieverslindende airco-installatie, zal het terugverdieneffect nog een stuk gunstiger zijn.

Een warmtepomp is quasi onderhoudsvrij, zodat ook op dit vlak de terugverdientijd nog wordt teruggedrongen.

Tenslotte zijn er nog tal van premies voor geothermische warmtepompen en de mogelijkheid om deze investering fiscaal af te trekken.

    Garanties

    Warmtepompen zijn niet nieuw. Reeds sinds een 40-tal jaar wordt deze techniek met succes toegepast!
    Met name in de Scandinavische landen is de warmtepomp zeer sterk ingeburgerd, nochtans klimatologisch een veeleisende regio.