Waarom ?

Bijvoorbeeld kan je dit dak* gebruiken:

  • om meer dan 10.000 liter regenwater op te vangen
  • om je eigen zonnestroomgenerator te installeren
  • of alles tegelijkertijd: wat wens je ?

*Het hoeft niet op je dak gemonteerd te worden, je kan ook een installatie in je tuin of op de huisgevel monteren.

We geven u 10 gefundeerde argumenten om in de zon te investeren:

1. Milieubescherming

Moderne zonnetechniek wordt in Europa volgens de hoogste milieustandaard geproduceerd. De huidige geïnstalleerde zonne-installaties bezorgen ons gedurende tientallen jaren zuivere zonne-energie zonder emissies en zonder "Restrisico's". Professionele zonnetechniek bestaat uit milieuvriendelijke materialen en is licht recycleerbaar. Zonne-energie is technologie die de mensen dient.

2. Besparen op grondstoffen

Het is eigenlijk onverantwoord om fossiele grondstoffen te verbranden. Iedere zonne-installatie bespaart op waardevolle aardolie en kolen voor onze volgende generaties. Bezorgen we onze kinderen liever een zuiver leefmilieu en moderne zonnetechieken of lege olievelden en kolengroeven ?

3. Energie sparen

Iedere zonne-installatie laat ons ervaren hoe kostbaar energie eigenlijk is en hoe spaarzaam wij hier mee moeten omgaan. Wie zelf energieproducent is, bekomt een gans nieuw bewustzijn voor zijn eigen energieconsumptie en gaat veel zorgvuldiger om met zijn energie. Dit leereffect komt dan ook positief tot uiting bij het eigen stroomverbruik, het verwarmen en het autorijden.

4. Klimaatbescherming

Zonne-energie spaart fossiele energiebronnen en verhindert zo de uitstoot van broeikasgassen (CO²). Daarenboven bespaart de gebruiker van zonne-energie nog meer energie, omdat hij met huisbrandolie, gas, stroom en benzine veel bewuster omgaat.

5. Stijgende levenskwaliteit

Stelt u zich voor: u staat onder de douche en geniet van de warmte van de zonne-energie (warmtepomptechnologie) . Of u koelt uw dranken met zonne-energie van eigen dak. Dan kan je ervaren dat voorbeeldige zonnestroomproducenten zeggen dat ze veel voldoening en levensvreugde krijgen door deze vorm van energie. Misschien is het ook gemakkelijker voor je geweten om deze energie te gebruiken zonder andere mensen te benadelen.

6. Arbeidsplaatsen creëren

Wie zonne-energie opwekt, heeft moderne technologie, vakkundig advies en goede service nodig. Alleen al voor de nieuwe tewerkstelling in de zonne-energiesector zullen in de toekomstige jaren meerdere honderdduizenden gekwalificeerde arbeidskrachten nodig zijn (op Europees vlak). Iedere nieuwe zonne-installatie zal een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van deze nieuwe levensvriendelijk branche.

7. Regionale tewerkstelling

Zonne-energie wordt decentraal opgewekt, met als gevolg, de technologie wordt verder ontwikkeld en geproduceerd door locale vaklui die montage, service en opvolging uitvoeren. Minder energiecentralisering leidt tot minder energieverlies, minder tankercatastrofen en daardoor meer energie-optimalisering.

8. Gedeelde verantwoordelijkheid en machtsdecentralisatie

Weet u vanwaar de benzine voor uw wagen komt of welke energiebron gebruikt werd voor het opwekken van de elektrische stroom die je verbruikt ? Hebt u zich al afgevraagd hoeveel duizenden kilometers het gas of de huisbrandolie heeft afgelegd eer het de verwarmingsketel kan voeden ? Wanneer u met zonne-energie, warmtepomptechnologie doucht en uw woning verwarmt, dan weet u dat de energie van de zon op uw dak omgezet is in elektriciteit.

9. Zekerheid geven

De zekerste energiebron is nog altijd die, die niemand kan wegnemen. De bevoorradingsenergie van de zon is gegarandeerd voor de eerst volgende 5 miljard jaren. Wie kan u een vergelijkbare garantie geven ?

10. Bijdrage tot vrede

De zon maakt geen onderscheid tussen noord en zuid, arm en rijk. Vele oorlogen ontstonden om het bezit van gas, kolen en aardolie. Dit is de enige democratische energiebron.

Vrije vertaling uit:

Solarbrief 2/96 van de Solarenergie-Förderveriein e. V.